Начало Нагоре ЗА КОНТАКТИ СЪДЪРЖАНИЕ
           
        Музика за всички

               

НП "С грижа за ученика"
България-Германия
Бъдеще за Земята
„Равни, знаещи и можещи приятели”
Музика за всички
Без тютюнев дим
Без звънец
Целодневна организация на УП
GCC
Училищен плод
Твоят час

КЛУБ МУЗИКА ЗА ВСИЧКИ

Клубът е сформиран през ноември 2007 г., членове са ученици от пети и шести клас, а техен ръководител е г-жа Красимира Кръстева

Цел: Целта е да се създаде чувство за принадлежност и желание за участие в дейността на ОУ „Пенчо Славейков”, чрез по-богат, пълноценен и привлекателен училищен живот, който да осмисли свободното време на учениците.

Направления: За осъществяване на дейността са сформирани две направления:
- Приятели от целия свят
- Приятели на класическата музика

Целта е запознаване с красотата, благозвучието и мело-дичността на детската руска песен, популяри-зиране сред учениците, изграждане навици и формиране на естети-ческа потребност от общуване с музиката през целия живот.

По второто направление се цели предизвикване на интерес у широка ученическа аудитория, която да се докосне до ценностите на класическата музика.

Дава се възможност и на учениците със специални образователни потребности да се включат в дейности.

Запознаването с отговорността за ръководене на оперен оркестър се осъществява чрез среща с диригента в Старозагорската опера Красимир Къшев.

Членовете на клуба вземат активно участие в общоградските тържества.

Полезни сайтове

MOH           

РИО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

виртуална библиотека

Словото - българската виртуална библиотека

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Уикипедия 

e-Twinning

Е-образование

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

ЦАРСТВОТО НА ПРИКАЗКИТЕ

Портал за Деца и Родители

ДЕЧИЦА - забавен детски сайт

Аз-детето - българският детски портал

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 18.11.2016