Начало Нагоре ЗА КОНТАКТИ СЪДЪРЖАНИЕ
           
        Целодневна организация на УП

               

НП "С грижа за ученика"
България-Германия
Бъдеще за Земята
„Равни, знаещи и можещи приятели”
Музика за всички
Без тютюнев дим
Без звънец
Целодневна организация на УП
GCC
Училищен плод
Твоят час

Проект:"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

* * * * * * * * * * * * * * * *

БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ПИГ В ОУ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ"

На 10.10.2014 г. учениците от 5, 6 и 7-8 ПИГ посетиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск "Дъга" - Димитровград. Инициативата беше поета от самите деца, които подариха на своите нови приятели торта и саморъчно изработени гривнички и рисунки. Пяха, играха и се забавляваха заедно с тях под надслов "Всички сме приятели".

Всички са категорични, че тези срещи ще продължат и през следващите месеци.

След това учениците се разходиха в парк "Марица".

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Учители работещи по проекта през 2014/2015 учебна година:

ПИГ_1_А - Инна Плахова в стая 104
ПИГ_1_Б - Нела Делчева в стая 106
ПИГ_1_В - Златка Тонева в стая 108
ПИГ_2_А -  Камелия Костова-Жекова в стая 109
ПИГ_2_Б - Теодора Тодорова в стая 111
ПИГ_2_В - Гергана Георгиева в стая 103
ПИГ_3_А - Елена Желева в стая 304
ПИГ_3_Б - Димитър Йовчев в стая 308
ПИГ_4_А - Деля Цветкова в стая 205
ПИГ_4_Б - Тодор Стоянов в стая 208
ПИГ_5     - Радостина Радева в стая 302
ПИГ_6     - Николинка Станева в стая 207
ПИГ_7-8  - Пламена Стефанова в стая 201

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

табла за дейността на пиг

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

Учители работещи по проекта през 2013/2014 учебна година:

ПИГ_1_А - г-жа Деница Атанасова в стая 104
ПИГ_1_Б - г-жа Теодора Тодорова в стая 106
ПИГ_1_В - г-н Гергана Георгиева в стая 108
ПИГ_2_А - г-жа Магдалена Станилова в стая 206
ПИГ_2_Б - г-н Деля Цветкова в стая 207
ПИГ_2_В - г-н Димитър Йовчев в стая 308
ПИГ_3_А - г-жа Иванка Петкова в стая 205
ПИГ_3_Б - г-жа Тодор Стоянов в стая 208
ПИГ_4_А - г-жа Биянка Василева в стая 103
ПИГ_4_Б - г-жа Радостина Радева в стая 101
ПИГ_5 - г-жа Николинка Станева в стая 405
ПИГ_6 - г-жа Лилия Янева в стая 408
ПИГ_7-8 - г-жа
Мата Минчева в стая 406

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

За ползата от целодневното обучение

                                           

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

      

* * * * * * * * * * * * * * * *

Учители работещи по проекта през 2012/2013 учебна година:

ПИГ_1_А - г-жа Магдалена Станилова
ПИГ_1_Б - г-жа Деля Цветкова
ПИГ_1_В - г-н Димитър Йовчев
ПИГ_2_А - г-жа Гергана Георгиева
ПИГ_2_Б - г-н Тодор Стоянов
ПИГ_3_А - г-жа Биянка Василева
ПИГ_3_Б - г-жа Десислава Иванова
ПИГ_4_А - г-жа Иванка Петкова
ПИГ_4_Б - г-жа Деница Атанасова
ПИГ_5 - г-жа Николинка Станева
ПИГ_6 - г-жа Йовка Карчева
ПИГ_7-8 - г-жа Раиса Михалчева

* * * * * * * * * * * * * * * *

За ползата от целодневното обучение в ОУ "Пенчо Славейков"... виж още от ТУК

ОТКРИТ УРОК В 1_ПИГ_А ... виж още от ТУК

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

Общи положения

Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

1. Наименование и седалище на бенефициента:
- Министерство на образованието, младежта и науката, МОМН - 1000 София, бул. “Дондуков” № 2А

2. Място на изпълнение на проекта:
- Проектът е с национален обхват и ще бъде изпълнянан на територията на Република България

3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
- Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
- 180 000 000 лева

5. Продължителност на проекта – 35 месеца;

6. Целевата група
- Ученици от I до VIII клас в средищните училища
- Учители и служители в средищните училища
 

Дейности на проекта

- Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната;

- Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”;

- Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи)
 

Средищните училища за учебната 2011/2012 година в Република България участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта.

Дейностите изпълнявани от средищните училища са свързани с организиране и провеждане на целодневната организация на учебния процес за всички учениците от I до VIII клас на ниво училище и включват:

- формиране на групи и кадрово осигуряване;

- разработване и утвърждаване на училищна годишна програма за целодневната организация на учебния процес в съответствие с предоставената рамкова годишна програма;

- провеждане на самоподготовка, на организиран отдих и спорт и на занимания по интереси на учениците от I до VIII клас, включени в целодневната организация на учебния процес;

- изготвяне и подаване чрез уеб-базираната информационна система на заявка за броя на учениците, включени в целодневната организация на учебния процес.

- изготвяне на финансови отчети за получените и изразходвани средства за целодневна организация на учебния процес.

 

Полезни сайтове

MOH           

РИО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

виртуална библиотека

Словото - българската виртуална библиотека

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Уикипедия 

e-Twinning

Е-образование

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

ЦАРСТВОТО НА ПРИКАЗКИТЕ

Портал за Деца и Родители

ДЕЧИЦА - забавен детски сайт

Аз-детето - българският детски портал

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 18.11.2016