Начало Нагоре ЗА КОНТАКТИ СЪДЪРЖАНИЕ
           
        2007/2008 състезания

               

2016/2017 състезания
2015/2016 състезания
2014/2015 състезания
2013/2014 състезания
2012/2013  състезания
2011/2012 състезания
2010/2011състезания
2009/2010 състезания
2008/2009 състезания
2007/2008 състезания
2006/2007 състезания
2005/2006 състезания
2004/2005 състезания
2003/2004 състезания
2002/2003 състезания

*  *  *  * 

Честито
на отличилите се в
Общинския конкурс за детско творчество "Шанс - 2008"

Голямата награда "Шанс-2008" за поезия, поезия - І място и
проза - поощрителна награда зае Виктория Георгиева - 5б клас
І място проза - Кристина Красимирова  - 3в клас
                            Александър Бойков - 5в клас

ІІ място поезия и ІІІ място проза - Кристина Кирова - 4д клас
ІІІ място поезия - Златимира Ангелова - 4е клас
Поощрителна награда проза - Деница Кръстева - 5а клас
Поощрителна награда поезия - Даниела Иванова - 4д клас

*  *  *  * 

Класирани
в областното състезание "Знам български език"
за V - VІ клас

VІІ място - Кристина Вълчанова - Vб клас
VІІІ място - Виктория Петрова - Vб клас
VІІІ място - Петя Инджова - VІг клас

Трета награда получи училището за най- активно участие в състезанието.

*  *  *  * 

Класирани
в литературния конкурс "Изгряло ми е слънчице"
организиран от СОУ "Л. Каравелов"

приказки
І място - Боряна Димова - ІІІа клас
ІІ място - Георги Димитров - ІІІв клас

СТИХ
І място - Кристина Кирова - ІVд клас
ІІІ място - Веселина Тодорова - ІІІд клас
ІІІ място - Жулиета Танева - ІІІг клас
 

ГАТАНКИ
ІІ място - Даниела Иванова - ІVд клас


 

*  *  *  * 

Резултати от математическото състезание
"Европейско кенгуру" - 22.03.2008г.

ІІ място
Габриел Николов - ІІІв клас
Гергана Жекова - ІІІ клас
Хавел Карагьозов - ІVг клас
Кристина Кунева - ІVг клас

ІІІ място
Слави Кирилов - ІІІв клас
Радина Михайлова - ІІІ клас
Даниел Господинов - ІVг клас
Златко Христов - ІVд клас

ІV място
Денис Делчев - ІІа клас
Полина Василева - ІІа клас
Златомир Иванов - ІІг клас
Гергана Димитрова - ІІІа клас
Атанас Цеков - ІІІв клас
Кристина Димитрова - ІІІ клас
Стиляна Колева - ІІІв клас
Боряна Димова - ІІІв клас
Джулия Георгакиева - ІVв клас
Веселина Димитрова - ІVв клас
Антон Желев - ІVг клас
Ивайло Иванов - ІVд клас
Тихомир Димитров - VІІд клас

*   *   * 

ЧЕСТИТО
на класираните от лингвистичното кенгуру по английски език

І място
Габриел Пламенов - ІІІ клас
Пламена Иванова - ІV клас

ІІ място
Ивайло Иванов - ІV клас
Драгомир Тенчев - VІ клас
Иво Митев - VІІ клас

ІІІ място
Златомира Ангелова - ІV клас
Александър Бойков - V клас

*   *   * 

ЧЕСТИТО
на класираните от областния кръг  на олимпиадата по
история и цивилизация

І място - Виктория Петрова - Vб клас
VІІ място - Кристина Вълчанова - Vб клас

ІІ място - Кирил Иванов - VІІа клас
ХІІ място - Божидар Георгиев - Vб клас

КЛАСИРАНА
за националния кръг на олимпиадата по
история и цивилизация  е:

Виктория Петрова - Vб клас

*   *   * 

Общински училищен конкурс
"Весела Коледа в моя град"
раздел: "Коледен училищен интериор"
ІІ награда за ОУ "Пенчо Славейков"

*   *   * 

Училищен конкурс на тема:
"Най-празнично украсена класна стая"

І  МЯСТО  -  стая 204  –  ІІІа клас           
ІІ МЯСТО  -  стая 104 и 206  – ІІг и ІІІв клас
ІІІ МЯСТО  -  стая 309  –  ІVд клас

*  *  *

Великденско математическо състезание

І място
Славея Захариева - 2а клас
Даниел Господинов - 4г клас
ІІ място
Нели Димитрова - 2г клас
Хавел Карагьозов - 4г клас
Симона Делчева - 7а клас
ІІІ място
Таня Ванчева - 1а клас
Жулиен Колев - 2а клас
Габриел Николов - 3в клас
Марио Илиев - 7а клас

*  *  *

ЧЕСТИТО
на класираните от областния кръг  на олимпиадата по
биология и здравно образование,
проведена   23 март 2008г
.
в Хасково

І място - Кирил Иванов Иванов - VІІа клас
ІІ място -
Пламена Стойчева Стоева - VІІе клас
ІІІ място - Десислава Тошкова Джангозова
- VІІа клас
ІV място - Господин Пенчев Господинов -
VІІа клас

КЛАСИРАНИ
за националния кръг на олимпиадата по
биология и здравно образование са:

Кирил Иванов Иванов - VІІа клас
Пламена Стойчева Стоева - VІІе клас

*  *  *

ЧЕСТИТО
НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ – VІг КЛАС
АНДРЕЙ ПЕТКОВ – VІг КЛАС

*  *  *

КЛАСИРАНИ
ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА – Vб КЛАС
АНДРЕЙ ПЕТКОВ – VІг КЛАС
ГЕОРГИ ТОНЧЕВ – VІг КЛАС
ДАМЯН ЖИВКОВ– VІг КЛАС
ПЕТЯ ИНДЖОВА– VІг КЛАС
ТЕОНА ИЛЧЕВА– VІг КЛАС
 

*  *  *

ЧЕСТИТО НА КЛАСИРАНИТЕ В
ОБЩИНСКОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
"АЗ И МАТЕМАТИКАТА В МОЯ НОВ ЕВРОПЕЙСКИ СВЯТ" - 1 март 2008 г.


І място
КИРИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ - VІІа клас

ІІ място
ИВАНА СЛАВЧЕВА ДОБРИКОВА - ІV клас

ІІІ място
ЖУЛИЕН ДИМЧЕВ КОЛЕВ - ІІа клас

ЗЛАТОМИР СТАНИМИРОВ ИВАНОВ - ІІг клас

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА - Vб клас

ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ ГОСПОДИНОВ - VІІа клас
 

*  *  *

ЧЕСТИТО
на заелите първи места в общината
математическото състезание "Иван Салабашев"
Гергана Митева Митева - ІІа клас
Кристина Димитрова Кирева - ІVд клас

*  *  *

ИЗВАДКИ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ С РЕЗУЛТАТИ ОТ
VІІ ОБЛАСТЕН ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА
гр. КЪРДЖАЛИ

ІІІ  клас

ИМЕ УЧИЛИЩЕ ГРАД ТОЧКИ

Гергана Миткова Димитрова

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

17

Александрина Емил Янева

СОУ "Отец Паисий"

Кърджали

16

Габриел Пламенов Николов

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

15

Кристина Данаил. Димитрова

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

12

Марио Каменов Илиев

СОУ "Л. Каравелов"

Димитровград

12

Александър Георгиев Георгиев

СОУ "Отец Паисий"

Кърджали

12

Ана Янева Бакърджиева

СОУ "Отец Паисий"

Кърджали

12

Габриел Бисеров Петров

ОУ "Д-р П.Берон"

Момчилград

12

Никола Христов Арбов

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

9

Виктор Младенов Колев

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

9

Живко Димитров Владев

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

9

Слави Красенов Кирилов

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

9

ІV  клас

Кристина Димитрова Кирова

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

23

Даниел Вълков Господинов

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

20

Венелин Нам Ха

СОУ "Л. Каравелов"

Димитровград

18

Димитриос Станимиров Николов

СОУ "Отец Паисий"

Кърджали

18

Хавел Алдинов Карагьозов

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

17

Яница Манева Грудева

СОУ "Л. Каравелов"

Димитровград

17

V клас

Мина Евгениева Гочева

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

23

Иван Динков Георгиев

СОУ ”Вл.Д.Майстора”

Кърджали

22

Денис Ниязи Шакир

СОУ "Отец Паисий"

Кърджали

21

Иван Димитров Димитров

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

19

Антония Антонова Панайотова

СОУ "П.Р.Славейков"

Кърджали

19

Виктория Георгиева Петрова

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

18

Теодор Димчев Стойчев

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

18

Елиз Юзджан Юсеин

ОУ "Д-р П.Берон"

Момчилград

18

Божидар Ангелов Колев

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

16

Делян Христов Вълчанов

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

15

Мартина Василева Равенска

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

15

Николина Георгиева ГеоргиевМа

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

15

Антон Николаев Димитров

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

15

Елица Запрянова Господинова

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

15

Дарина Миткова Попова

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

15

VІ клас

Анжела Георгиева Иванова

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

20

Динко Петров Динков

ПМГ "Ив. Вазов"

Димитровград

16

Петьо Божидаров Митев

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

15

Моника Александрова Петрова

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

15

Маринела Колева Колева

СОУ "Йордан Йовков"

Кърджали

15

Наско Милчев Караганев

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

13

Лъчезар Добромиров Узунов

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

12

Андрей Петков Петров

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

12

Николай Ганчев Арабаджиев

СОУ "П.Р.Славейков"

Кърджали

12

VІІ клас

Деян Иванов Петев

СОУ "Л. Каравелов"

Димитровград

16

Александър Йотов Минкин

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

15

Денис Гюнгюров Реджебов

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

13

Джанан Ердинч Мехмед

СОУ "Отец Паисий"

Кърджали

13

Диана Васкова Колева

СОУ ”Вл.Д.Майстора”

Кърджали

13

Борислав Атанасов Георгиев

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

12

Адела Нанева Нанева

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

12

Богдан Бориславов Ненчев

ОУ "Ал. Константинов"

Димитровград

12

Господин Пенчев Господинов

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

12

Кирил Иванов Иванов

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

10

Цветко Недялков Парандиев

ОУ "Алеко Константинов"

Димитровград

9

Стоян Георгиев Георгиев

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

9

Марио Николаев Илиев

ОУ "П.Славейков"

Димитровград

9

Росица Златимирова Златева

СОУ "Л. Каравелов"

Димитровград

9

Павел Нанков Колев

СОУ "Л. Каравелов"

Димитровград

9

Бояна Динкова Янева

СОУ ”В. Левски”

Димитровград

9

Мариела Митева Стоянова

СОУ ”В. Левски”

Димитровград

9

Мария Йорданова Николова

СОУ ”В. Левски”

Димитровград

9

 

Честито
на отличилите се в Общинския конкурс за детско творчество "Шанс - 2008"

ІІ награда "Модата на бъдещето" - Мерлин Айхан 4г клас
ІІІ награда "Модата на бъдещето" - Ина Николаева 1в клас
 

 

Полезни сайтове

MOH           

РУО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

виртуална библиотека

Словото - българската виртуална библиотека

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Уикипедия 

e-Twinning

Е-образование

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

ЦАРСТВОТО НА ПРИКАЗКИТЕ

Портал за Деца и Родители

ДЕЧИЦА - забавен детски сайт

Аз-детето - българският детски портал

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 30.11.2016