/

 

/

 

-
"."

III - -

-
"."

II --

-
"."

V - -

-   
" "

III - -

-"."

1.
2.

III - -.

-"."

II - -

-"."

 III - -

-"."         

II - -


-

III - -

-"."

1.
2.

III - --"." I - -


 

-
"."

 II - -

-"."

IV - -.

-"."

V - -

-"."

I - -.

-"." II - -


( - )

V - -

-"."

 ( - )

V - -
- "."  
- " "

 

 

  
.

 
 
, 1.
2.
 

 

      

1.
2.

 

 V - -

- , 1.
2.
 

- ,  
- "."  
- "." 1.
2.
V - -
1. - "."
2. -

1.
2.

V - -
- "."  

 -"."


- -.       " "


- -.

       " "


  - -.

,

 

-"."


  - -.


-"."

1. -, .. -,
2.

  V - -
.


       " "- -.

- "." V - -


-"."

1.
2.

 V - -
.-"." II -
-

-"."


II - - 

-"."


 V - -.


-
( - )


 V - -

    
 
-"."         V - -
.


.

-"."  - -
." "


 

    
". "

   
II - -
-
-"." . -, V - -       - V - -  
.
 
I -
-

     
  
  
1.
2.
 V - -
.

  

IV - -
.

       -


I - -
.

         


 
    
.

 
    
.

 

MOH           

РО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

-

 

e-Twinning

-

-

- -

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 06.12.2016