-
2016 .- ТУК 

финансов 01.01.2016. - 31.12.2016. на ОУ "Пенчо Славейков"-

MOH           

РО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

-

 

e-Twinning

-

-

- -

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 24.01.2017