Начало Нагоре ЗА КОНТАКТИ СЪДЪРЖАНИЕ
           
        Съвместна дейност

               

Съвместна дейност
Галерия


 

ОУ „Пенчо Славейков” и Интегриращо общо училище Бон-Бойл осъществиха съвместен проект, наречен „България и Германия – двама нови партньори по пътя за Европа и въпреки това стари познати”. Проектът е успешен и ще продължи и през 2008 година.

Участници: 20 български ученици (с ръководители Снежана Ангелова и Камелия Желязкова) и 20 германски ученици (с ръководители Ренате Плачетка и Дирк Принц).

Цели:

bullet

да се опознае общото историческо минало на двете страни;

bullet

да се опознаят образователните системи на двете страни;

bullet

да се запознаят с друга култура и традиции;

bullet

да посетят културни паметници в двете страни.

Тематични области: собствено, чуждо, общо.
Дейности:

bullet

посещение на учебни часове;

bullet

посещение на културни паметници и институции;

bullet

работа по презентации по исторически въпроси;

bullet

подготовка и осъществяване на интервюта;запознаване с традиции и обичаи;

bullet

екскурзии.

Резултати:

bullet

мартеници и кукерски маски;

bullet

плакати;

bullet

вестник;

bullet

филм.

Проектът стартира на 25-ти aвгуст 2007г., когато 20 развълнувани момчета и момичета от Германия, заедно със своите ръководители Ренате Плачетка и Дирк Принц, кацнаха на летище София. След срещата с българските им партньори в Димитровград, те прекараха пет щастливи дни на българското златно Черноморие. Българските деца запознаха техните нови приятели с българските традиции и обичаи. Те показаха как се правят мартеници и кукерски маски и обясниха каква е ролята им в българската културна традиция. Освен това те научиха германските си приятели да играят българско право хоро.

След завръщането в Димитровград, германските ученици посетиха ОУ ”Пенчо Славейков”. Освен това те гостуваха в кметството на Димитровград, където имаха възможността да споделят впечатленията си от града с кмета, г-н Димитър Хаджииванов. Всички участници в проекта присъстваха на тържествата по случай 60-годишнината на Димитровград. Те се срещнаха с Президента на Република България, г-н Георги Първанов, с когото направиха обща снимка.

На 4-ти септември цялата група отлетя за Германия. Българските деца бяха посрещнати топло от германските семейства. На следващия ден те посетиха часове в училището на техните партньори и бяха впечатлени от чистотата и реда в германското училище. По време на престоя си в Бон учениците гостуваха в Българското посолство, където се срещнаха с г-н Светлан Стоев, бивш посланик на България в Германия, а сега културно аташе. Срещнаха се и с г-н Левалтер, бивш посланик на Германия в България. Той разказа интересни случки от престоя си в България. Учениците посетиха кметството в Бон, където бяха посрещнати от г-н Хорст Хааз, един от кметовете на Бон.

Те имаха възможност да видят много красиви, известни и интересни места – посетиха къщата на известния композитор Бетховен; разбраха как се печата местният вестник „General-Anzeiger”; забавляваха се в гостуващия за 640-ти път в Бон увеселителен парк „Putzens Markt”; наблюдаваха как се прави вкусен шоколад в Шоколадовия музей в Кьолн; изкачиха над 500 стъпала, но бяха възнаградени с прекрасна гледка от върха на величествената катедрала в Кьолн; прекосиха река Рейн с кораб, за да се стигнат до Драконовата планина и да се насладят на прекрасната природа.

Българските и германските ученици работиха и се забавляваха заедно 20 дни, които се изнизаха неусетно. Останаха само приятните спомени. Но най-ценното от тези незабравими 20 дни e приятелството между децата на Европа.

*  *  *  *  *

“Pencho Slaveikov” Secondary School and Integrated Comprehensive School Bonn-Beuel have implemented a mutual project called “Bulgaria and Germany - two new partners on the way to Europe but besides that old acquaintances”. The project is considered successful and will continue in 2008.

Participants: 20 Bulgarian students (teachers responsible: Snezhana Angelova and Kameliya Zhelyazkova) and 20 German students (teachers responsible: Renate Plachetka and Dirk Prinz).
Objectives:
Ø
      to obtain knowledge of the common historical past of the both countries;
Ø
      to obtain knowledge of the educational systems of the both countries;
Ø
      to become acquainted with the other culture and traditions;
Ø
      to visit cultural monuments in the both countries.

Themes: own, foreign, common.
Activities:
Ø
      visiting lessons at school;
Ø
      visiting cultural monuments and institutions;
Ø
      working on presentations about historical matters;
Ø
      preparation and implementation of interviews;
Ø
      acquaintance with traditions
Ø
      excursions.

Results:
-
          martenicas and mummer’s masks;
-
          posters;
-
          a newspaper;
-
          a film.
The project started on 25th August when 20 excited German boys and girls, accompanied by Renate Plachetka and Dirk Prinz, arrived at Sofia Airport. After meeting their Bulgarian partners in Dimitrovgrad, they spent 5 happy days at the Bulgarian
golden sea-side. In order to introduce the Bulgarian culture and traditions to their new friends, the Bulgarian students showed them how to make martenicas and mummers’ masks and explained their role in the Bulgarian cultural tradition. They also taught their German friends how to play the Bulgarian horo.

After coming back to Dimitrovgrad the German students were shown around “Pencho Slaveikov” Secondary School. They also visited the Town Hall of Dimitrovgrad where they had the opportunity to share their impressions from the town with the mayor, Mr. Dimitar Hadzhiivanov. Moreover, all the participants in the project took part in the 60th anniversary celebrations of Dimitrovgrad. They met the President of the Republic of Bulgaria, Mr. Georgi Parvanov, and took a picture with him.

The whole group flew to Germany on 4th September. The Bulgarian children were welcomed warmly by the German families. On the next day they attended some lessons in their partners’ school and were impressed by the cleanness and the order in the German school. While being in Bonn the students visited the Bulgarian Embassy, where they met Mr. Svetlan Stoev, a former ambassador in Bonn and a cultural attaché at present. They also met Mr. Levalter, a former ambassador in Bulgaria who told them about his experience while being in Bulgaria. The students visited the City Hall in Bonn where they were welcomed by Mr. Horst Haaz, one of the mayors of Bonn.

They also saw some beautiful, famous and interesting places. They visited the Beethoven House; saw how they printed the local newspaper „General-Anzeiger”; had a lot of fun at Putzens Markt; watched how they made delicious chocolate in the Chocolate Museum in Cologne; climbed over 500 steps to the top of the Cologne Cathedral but were rewarded with a wonderful view; cross the Rhine by ship to reach the Dragon Rock and enjoy the beautiful nature.

The Bulgarian and German students worked and had fun together for 20 days. The days slipped by. Only the pleasant memories remained. But the most valuable thing from thоse unforgettable 20 days is the friendship between the children of Europe.

 

 

 

Полезни сайтове

MOH           

РУО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

виртуална библиотека

Словото - българската виртуална библиотека

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Уикипедия 

e-Twinning

Е-образование

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

ЦАРСТВОТО НА ПРИКАЗКИТЕ

Портал за Деца и Родители

ДЕЧИЦА - забавен детски сайт

Аз-детето - българският детски портал

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 30.11.2016