Начало ЗА КОНТАКТИ СЪДЪРЖАНИЕ
           
        Обществен съвет

               

За нас
Престижни награди
Отличници
Изявени ученици
Персонал
Творчество
Седмично разписание
Проекти
Печатни издания
Училища-партньори
За вас родители и ученици
Профил на купувача
Бюджет
Обществен съвет
АРХИВ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата....виж още

Поименен състав на Обществен съвет към ОУ "Пенчо Славейков" Димитровград

Председател:

Атанас Иванов Стефанов - представител на родителите

Членове:

1. Павел Пенков Иванов - представител на родителите

2. Петя Генчева Делчева - представител на родителите

3. Дима Георгиева Димова - представител на родителите

4. Екатерина Георгиева Влахова - представител на родителите

5. Магдалена Петкова Петрова - представител на родителите

6. Антоанета Иванова Шаркова- Представител на Община Димитровград

Резервни членове:

1. Жанета Грозева Желязкова - представител на родителите

2. Росен Георгиев Стоименов - представител на родителите

3. Олег Филев Филев - представител на родителите

4. Славена Тончева Иванова - представител на родителите

5. Минка Делчева Стоянова - Представител на Община Димитровград

Полезни сайтове

MOH           

РУО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

виртуална библиотека

Словото - българската виртуална библиотека

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Уикипедия 

e-Twinning

Е-образование

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

ЦАРСТВОТО НА ПРИКАЗКИТЕ

Портал за Деца и Родители

ДЕЧИЦА - забавен детски сайт

Аз-детето - българският детски портал

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 06.12.2016