Начало Нагоре ЗА КОНТАКТИ СЪДЪРЖАНИЕ
           
        Ново ЗОП

               

Информация
Архив ЗОП
Ново ЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ за доставка НА храни

Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет:Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІІ клас.

Уникален код на покана в ПОП: 9056977

Срок за получаване на оферти: 06.10.2016 г.

Място за получаване на оферти: оферти за участие се подават в ОУ“Пенчо Славейков“, Димитровград, ул.„Димитър Димов“№ 2

Срок на валидност на публичната покана: 06.10.2016 г.

Дата, час и място за отваряне на офертите: 07.10.2016 г., от 10:30 часа в сградата на ОУ „Пенчо Славейков” - Димитровград, гр. Димитровград, ул. Димитър Димов № 2, от ЗАС в канцелария-2 етаж.

Договор за доставка храни... виж от ТУК

Заповед утвърждаване процедура... виж от ТУК

Всички приложения zip файл- свали от ТУК

Обява за обществена поръчка ... виж от ТУК

Правила ЗОП... виж от ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на подадените оферти за  избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІІ клас ще се проведе в ОУ  "Пенчо Славейков" гр. Димитровград, ул. "Д. Димов" №2 на 11.10.2016 г. от 10.30 часа в зам. дирекция - ІІ етаж

Протокол заседание комисия... виж от ТУК

Полезни сайтове

MOH           

РУО-Хасково

LiveEDU.BG

Национален образователен портал

виртуална библиотека

Словото - българската виртуална библиотека

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Уикипедия 

e-Twinning

Е-образование

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

ЦАРСТВОТО НА ПРИКАЗКИТЕ

Портал за Деца и Родители

ДЕЧИЦА - забавен детски сайт

Аз-детето - българският детски портал

 
 

 

Изработване и администриране на сайта: Катя Гочева
e-mail: kgocheva66@abv.bg,
 Skype:katia.gocheva
Последна промяна: 13.02.2017